Garanti BBVA Sanal POS Nasıl Çalışır?

Garanti BBVA Sanal POS sistemi, internet mağazalarına, mağazanın hosting platformuna ve teknik ekibin seçimine bağlı olarak çeşitli şekillerde entegre edilebilir. Entegrasyon işlemi, seçilen platforma uyumlu API’ler kullanılarak gerçekleştirilir.

Windows Nt 4.0 ve 2000 Server’lar için

Windows tabanlı sistemlerde entegrasyon: COM, CGI, Java API’si, Microsoft SiteServer ve Microsoft CommerceServer Objeleri ve Güvenli Ortak Ödeme Sayfası kullanılarak yapılabilir.

DLL yönteminde ödeme işlemleri, EstPayCom Componenti server’a register edilip, componentin fonksiyonlarının program içinden çağırılması şeklinde gerçekleştirilir. CGI yönteminde ise ödeme işlemi, gerekli bilgilerin Sanal POS CGI’ına gönderilmesi ile gerçekleştirilir. Benzer şekilde Jlink API’si kullanılarak da ödeme işlemi gerçekleştirilebilir.

Microsoft Siteserver veya Microsoft Commerce Server mağaza geliştirme programları için özel olarak tasarlanmış entegrasyon programcıkları da mevcuttur. Bu ortamlarda geliştirilen mağazalar için bu programların kurulması entegrasyon için yeterli olmaktadır.

5. yöntem olarak da Güvenli Ortak Ödeme Sayfası kullanılabilir. Bu hizmet ile ilgili ayrıntılı bilgi Güvenli Ortak Ödeme Sayfası makalesinde bulunabilir.

UNIX/Linux Tabanlı Server’lar için

UNIX tabanlı sistemlerde entegrasyon: CGI, Java API’si ve Güvenli Ortak Ödeme Sayfası kullanılarak yapılabilir.

CGI yönteminde ödeme işlemi, gerekli bilgilerin Garanti BBVA Sanal POS CGI’ına gönderilmesi ile gerçekleştirilir. CGI’ın Linux, Sun Solaris ve HPUX için derlenmiş hali mevcut olup diğer platformlar için de uygulamanın derlenmesi mümkün olmaktadır.

Ödeme işlemi için Java API’si de kullanılabilir.

Bir diğer yöntem de Güvenli Ortak Ödeme Sayfası’nın kullanılmasıdır. Bu hizmet ile ilgili ayrıntılı bilgi Güvenli Ortak Ödeme Sayfası makalesinde bulunabilir.

Bazı Ekran Görüntüleri

Sipariş ekranı

Arama ekranı

Rapor ekranı

Son güncelleme: 03.01.2014